Mẫu đơn ly hôn hiện nay không qui định cụ thể. Vụ việc ly hôn thuộc vào nhóm án dân sự và mẫu đơn ly hôn dựa trên mẫu đơn khởi kiện dân sự. Đó là biểu mẫu số 23-DS ban...