Như thế nào thì được gọi là thuận tình ly hôn? –  Thuận tình ly hôn là việc hai bên tự nguyện ly hôn, đã thoả thuận được với nhau về việc chia hoặc không chia tài sản, việc trông nom,...