Mẫu đơn ly hôn

Mẫu đơn ly hôn hiện nay không qui định cụ thể.

Vụ việc ly hôn thuộc vào nhóm án dân sự và mẫu đơn ly hôn dựa trên mẫu đơn khởi kiện dân sự. Đó là biểu mẫu số 23-DS ban hành kèm Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

Hiện nay các tòa án nhân dân các cấp dựa trên mẫu khởi kiện dân sự trên mà thay đổi tên thành đơn xin ly hôn. Còn nội dung đơn thì tương tự.

Để chuẩn mẫu đơn xin ly hôn bạn liên hệ trực tiếp tòa án nơi thụ lý vụ án để lấy đúng mẫu.

Vì vậy tùy từng trường hợp ly hôn mà tên của đơn ly hôn cũng có chút khác biệt:

Nội dung mẫu đơn ly hôn như sau: 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……(1), ngày….. tháng …… năm…….

ĐƠN LY HÔN

                    Kính gửi: Toà án nhân dân (2)……………………………………

Người khởi kiện : (3)……………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ: (4) ……………………………………………………………………………………………………………

        Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ………………….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: …………………………………………………. (nếu có)

Người bị kiện: (5)………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ (6) …………………………………………………………………………………………………………….

Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ………………….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: …………………………………………………. (nếu có)

Người có quyền, lợi ích được bảo vệ (nếu có)(7)……………………………………………………..

Địa chỉ: (8)…………………………………………………………………………………………………………….

Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: …………………(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử : …………………………………………(nếu có)

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có) (9)………………………………………………..

Địa chỉ: (10) ………………………………………………………………………………………………………….

Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ………………….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: ..………………………..………………. (nếu có)

Yêu cầu Tòa án giải quyết những vấn đề sau đây:(11)…………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………

Người làm chứng (nếu có) (12)………………………………………………………………………………..

Địa chỉ: (13) ………………………………………………………………………………………………………….

Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ………………….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: ……………………………….………… (nếu có).

Danh mục tài liệu, chứng kèm theo đơn khởi kiện gồm có: (14)………………………………

1………………………………………………………………………………………………………………………….

2………………………………………………………………………………………………………………………….

(Các thông tin khác mà người khởi kiện (nguyên đơn) xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án) (15) …..

 

              Người khởi kiện (nguyên đơn)(16)

Hướng dẫn sử dụng đơn ly hôn, mẫu đơn ly hôn:

(1) Ghi địa điểm làm đơn khởi kiện (ví dụ: Hà Nội, ngày….. tháng….. năm……).

(2) Ghi tên Toà án có thẩm quyền giải quyết vụ án.  Nếu là Toà án nhân dân cấp huyện, thì cần ghi rõ Toà án nhân dân huyện nào thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào. Ví dụ: Toà án nhân dân huyện A thuộc tỉnh B. Nếu là Toà án nhân dân cấp tỉnh, thì ghi rõ Toà án nhân dân tỉnh (thành phố) nào. Ví dụ: Toà án nhân dân tỉnh Hưng Yên) và địa chỉ của Toà án đó.

(3) Nếu người khởi kiện là cá nhân thì ghi họ tên. Đối với trường hợp người khởi kiện là người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức làm chủ hành vi thì ghi họ tên, địa chỉ của người đại diện hợp pháp của cá nhân đó. Nếu người khởi kiện là cơ quan, tổ chức thì ghi tên cơ quan, tổ chức và ghi họ, tên của người đại điện hợp pháp của cơ quan, tổ chức khởi kiện đó.

(4) Ghi nơi cư trú tại thời điểm nộp đơn khởi kiện. Nếu người khởi kiện là cá nhân, thì ghi đầy đủ địa chỉ nơi cư trú.. Ví dụ: Nguyễn Văn A, cư trú tại thôn B, xã C, huyện M, tỉnh H. Nếu người khởi kiện là cơ quan, tổ chức, thì ghi địa chỉ trụ sở chính của cơ quan, tổ chức đó. Ví dụ: Công ty TNHH Hin Sen có trụ sở: Số 20 phố LTK, quận HK, thành phố H.

(5), (7), (9) và (12) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (3).

(6), (8), (10) và (13) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (4).

(11) Nêu cụ thể từng vấn đề yêu cầu Toà án giải quyết.

(14) Ghi rõ tên các tài liệu kèm theo đơn khởi kiện gồm có những tài liệu nào và phải đánh số thứ tự.

Ví dụ: các tài liệu kèm theo đơn gồm có: bản sao hợp đồng mua bán nhà, bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, …).

(15) Ghi những thông tin mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án.

Ví dụ: Người khởi kiện thông báo cho Toà án biết khi xảy ra tranh chấp một trong các đương sự đã đi nước ngoài chữa bệnh…).

(16) Nếu người khởi kiện là cá nhân thì phải có chữ ký hoặc điểm chỉ của người khởi kiện đó.

Trường hợp người khởi kiện là người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức làm chủ hành vi thì người đại diện hợp pháp đó phải ký tên điểm chỉ. Trường hợp người khởi kiện, người đại diện hợp pháp không biết chữ, không nhìn được, không tự mình làm đơn khởi kiện, không tự mình ký tên hoặc điểm chỉ thì người có năng lực hành vi tố tụng dân sự đầy đủ làm chứng, ký xác nhận vào đơn khởi kiện.

Nếu là cơ quan tổ chức khởi kiện, thì người đại điện hợp pháp của cơ quan, tổ chức khởi kiện ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ của mình và đóng dấu của cơ quan, tổ chức đó. Trường hợp tổ chức khởi kiện là doanh nghiệp thì việc sử dụng con dấu theo quy định của Luật doanh nghiệp.

Nếu người khởi kiện không biết chữ thì phải có người làm chứng ký xác nhận. Điều này  theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 189 của Bộ luật tố tụng dân sự.

 

Đơn ly hôn, mẫu đơn ly hôn ở mục (11) là quan trọng nhất.  Phần “Yêu cầu Tòa án giải quyết những vấn đề sau đây”.

Đây là nội dung chính của mẫu đơn xin ly hôn thì trình bày tập trung vào các vấn đề sau:

  1. Về tình cảm: Xin được ly hôn với ông (bà)…

Ghi thời gian kết hôn và chung sống, địa điểm chung sống tại đâu và hiện tại có đang chung sống cùng nhau hay không. Phần này cần thể hiện tình trạng mâu thuẫn vợ chồng và nguyên nhân mâu thuẫn …. Làm đơn này đề nghị tòa giải quyết việc ly hôn.

  1. Về giải quyết nuôi con chung sau ly hôn: Nếu đã có con chung ghi thông tin các con chung (tên, ngày tháng năm sinh…). Nêu rõ nguyện vọng và để nghị nuôi con, ai là người trực tiếp nuôi con, có cấp dưỡng nuôi con chung không? Mức cấp dưỡng nuôi con chung là bao nhiêu? …. Nếu chưa có con chung ghi chưa có.
  1. Về phần tài sản chung: Nếu có tài sản ghi thông tin về tài sản (liệt kê toàn bộ tài sản động sản và bất động sản), trị giá thực tế, đề nghị phân chia … và Nếu không có tài sản chung ghi không có.

Phần nợ chung: Nếu có nợ chung ghi cụ thể số nợ, (tiền hay tài sản, chủ nợ là ai, thời gian trả nợ…) .Và đề nghị phân nghĩa vụ trả nợ trong đơn. Nếu không có nợ chung ghi không có

 

ĐỂ NẮM RÕ HƠN VỀ CÁC KIẾN THỨC CHUYÊN SÂU VÀ QUAN TRỌNG NHẤT VỀ VỤ VIỆC LY HÔN. BẠN HÃY MUA BẢN EBOOK CỦA TÔI.

Lyhon.online là trang thông tin kiến thức pháp luật về Ly hôn của Luật sư Nguyễn Minh Tiến. Luật sư thành viên Đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh.

Với 16 năm kinh nghiệm làm việc tại cơ quan Toàn án và văn phòng Luật sư. Tôi cung cấp cho bạn các thông tin quan trọng, hữu ích về việc ly hôn giúp bạn nắm phần chủ động trong vụ việc ly hôn.

Bản hướng dẫn ebook về các điều đặc biệt cần lưu ý về pháp luật ly hôn và các bí quyết làm việc tại tòa án. Một bản ebook cực kỳ hữu ích với các thông tin mà bạn không thể tìm thấy trên mạng internet.. Chỉ có các thẩm phấn và Luật sư chuyên nghiệp về ly hôn mới nắm được những điều này.

Với bản ebook này bạn sẽ có được đầy đủ kiến thức và nắm bắt được vụ việc dưới góc độ của một luật sư, thẩm phán. Các thông tin cung cấp dễ đọc dễ hiểu không phức tạp như thuật ngữ chuyên ngành khi bạn đọc luật trên mạng internet. Bạn không cần phải tốn nhiều thời gian và nhiều tiền bạc để đến trực tiếp gặp luật sư.

Bản ebook này có giá trị kiến thức bằng nhiều buổi tư vấn trực tiếp của một luật sư. Bạn sử dụng nhiều lần đến khi nắm rõ toàn bộ kiến thức và áp dụng vào trường hợp của bản thân mình.

Bạn sẽ có bản ebook này với chi phí 299K.

Hãy chuyển khoản vào tài khoản:

Tên tài khoản: Nguyễn Minh Tiến
Số tài khoản: 010117713
Ngân hàng Quốc Tế (VIB), chi nhánh Hồ Chí Minh.

Hoặc chuyển qua tài khoản momo số 0902943889.

Sau khi chuyển khoản hãy cung cấp địa chỉ email của bạn qua mail: info@lyhon.online để chúng tôi có thể nhanh chóng phục vụ bạn.

 

    One Comment

    Add a Comment

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *