Ly hôn đơn phương được hiểu như thế nào?  Khác với trường hợp thuận tình ly hôn, Tòa án dựa trên các căn cứ sau để giải quyết cho đơn phương ly hôn: – Vợ, chồng có hành vi bạo lực...